Casal de Sant Pere | Política de privacitat a les xarxes socials
15829
page-template-default,page,page-id-15829,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Política de privacitat a les xarxes socials

Política de privacitat en les xarxes socials oficials d’Casal de Sant Pere


1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial del Casal de Sant Pere a la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD) Casal de Sant Pere desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial d’Casal de Sant Pere en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial d’Casal de Sant Pere suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que doneu el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o incapacitats legalment

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial d’Casal de Sant Pere en la mateixa. Per la seva banda, si l’usuari és incapacitat legalment, Casal de Sant Pere adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial d’Casal de Sant Pere Casal de Sant Pere quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que Casal de Sant Pere, amb domicili social al carrer Major de Sant Pere, 63 de Terrassa – 08222 Barcelona, ​​ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial d’Casal de Sant Pere en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a Casal de Sant Pere a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat d’Casal de Sant Pere amb la finalitat d’oferir informació d’Casal de Sant Pere, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb Casal de Sant Pere i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Casal de Sant Pere per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial d’Casal de Sant Pere en aquesta xarxa social, pel que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial d’Casal de Sant Pere l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial d’Casal de Sant Pere dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial d’Casal de Sant Pere dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

Casal de Sant Pere tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari-qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals Casal de Sant Pere tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial d’Casal de Sant Pere a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial d’Casal de Sant Pere en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Casal de Sant Pere únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

Casal de Sant Pere adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços Casal de Sant Pere remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

Casal de Sant Pere adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial d’Casal de Sant Pere en la mateixa.

8. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

Casal de Sant Pere informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Casal de Sant Pere amb domicili social al carrer Major de Sant Pere, 63 de Terrassa – 08222 Barcelona, ​​o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a Casal de Sant Pere la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial d’Casal de Sant Pere a la xarxa social, per tal d’identificar-lo inequívocament.

9. Una altra informació d’interès

Casal de Sant Pere podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb Casal de Sant Pere mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següents adreces i dades de contacte:

Casal de Sant Pere
Domicilio: Major de Sant Pere, 63 de Terrassa – 08222 Barcelona
Email: casaldesantpere@gmail.com

Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

Avís Legal
Política de cookies

X